Okta – dodawanie aplikacji SWA oraz przypisywanie do użytkownika/grupy