Przygotuj organizację
na dyrektywę DORA

Rozporządzenie DORA zaostrza wymogi w zakresie oceny ryzyka i sprawozdawczości
w sektorze finansowym. Rozporządzenie zacznie obowiązywać po upływie 24 miesięcy
od jego publikacji, czyli od 17 stycznia 2025 r.

Przygotuj organizację<br />na dyrektywę DORA

Rozporządzenie DORA

Rozporządzenie w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej (DORA) określa nowe europejskie ramy efektywnego i kompleksowego zarządzania ryzykiem cyfrowym na rynkach finansowych.

DORA obejmuje instytucje finansowe

  • instytucje kredytowe i płatnicze
  • dostawców świadczących usługę dostępu do informacji o rachunku
  • instytucje pieniądza elektronicznego
  • dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, którzy uzyskali zezwolenie na mocy rozporządzenia w sprawie rynków kryptoaktywów
  • eminentów tokenów powiązanych z aktywami

Dowiedz się jak przygotować organizację
do dyrektywy DORA

Sprawdź dostępne
rozwiązania

Sprawdź, które rozwiązania dostępne w EMS Partner
pomogą Ci wdrożyć wymagania dyrektywy
DORA.

Obowiązki wynikające z dyrektywy DORA

Zgodnie z dyrektywą DORA wyżej wymienione podmioty powinny:

wprowadzić ramowe zasady zarządzania ryzykiem ICT

używać i utrzymywać zaktualizowane systemy ICT

utworzyć i wdrożyć polityki i procedury związane z bezpieczeństwem ICT

utworzyć i wdrożyć procedury, które pozwolą zarządzać incydentami związanymi z ICT

zgłaszać poważne incydenty zwiazane z ICT do odpowiednich organów w czasie uzależnionym od sytuacji

przeprowadzać regularne testy operacyjnej odporności cyfrowej

Przygotuj się również
do dyrektywy NIS2

Sprawdź czy nowa dyrektywa NIS2
dotyczy również Twojej organizacji

Dowiedz się więcej

Wypełnij formularz i otrzymaj ulotkę ze szczegółami i kontaktem do naszych specjalistów.