Webinar Okta – zarządzanie tożsamością oraz tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy