BeyondTrust Privileged Remote Access – Nawiązywanie sesji do aplikacji WEB