Bezpieczeństwo tożsamości i wzmocnienie Active Directory. Kluczowe strategie Cygna Labs

Bezpieczeństwo tożsamości i wzmocnienie Active Directory.
Kluczowe strategie Cygna Labs

Wstęp
W erze cyfrowej, zabezpieczenie tożsamości cyfrowych oraz wzmocnienie Active Directory (AD) są kluczowe dla każdej strategii cyberbezpieczeństwa. Artykuły Cygna Labs „Identity Security Part 1 – Why It’s Essential” i „Identity Security Part 2 – Active Directory Hardening and Identity Hygiene” dostarczają istotnych informacji na temat tych zagadnień. Jakie wyzwania niesie zarządzanie tożsamością cyfrową? Jakie są najlepsze praktyki wzmocnienia AD?

Znaczenie bezpieczeństwa tożsamości

Tożsamość cyfrowa, będąca unikalnym identyfikatorem dla osób, organizacji, aplikacji, usług lub urządzeń, jest kluczowa dla dostępu do technologii cyfrowych. W obliczu rosnącej liczby tożsamości związanych z rozprzestrzenianiem się pracy zdalnej, kontraktorów, i relacji zewnętrznych, zarządzanie tożsamością staje się skomplikowane i podatne na ataki​​. Identity Defined Security Alliance (IDSA) wskazuje, że 90% organizacji doświadczyło co najmniej jednego naruszenia związanego z tożsamością w ciągu roku​​.

Rola i znaczenie Active Directory 
AD jest podstawową metodą uwierzytelniania i autoryzacji w większości dużych firm, często synchronizowane z chmurą. Ataki na AD mogą mieć katastrofalne skutki, włącznie z utratą danych i atakami ransomware.

Wzmocnienie Active Directory
Ochrona AD wymaga kompleksowego podejścia, w tym:

 1. Minimalizacja powierzchni ataku 
  Wdrożenie zdelegowanego bezpieczeństwa AD opartego na zasadzie najmniejszych uprawnień i rozdzieleniu obowiązków, co ogranicza dostęp do danych tylko do niezbędnego zakresu​​.
 2. Identyfikacja wysokiego ryzyka uprawnień 
  Kontrola i korygowanie uprawnień wysokiego ryzyka zgodnie z konfiguracjami łagodzenia MITRE ATT&CK i środkami zaradczymi MITRE D3FEND dla AD​​.
 3. Higiena tożsamości i uprawnień 
  Regularne sprawdzanie tożsamości i uprawnień, aby utrzymać zasadę najmniejszych uprawnień i aktualne zabezpieczenia​​.
 4. Zabezpieczenia Cygna Labs dla Active Directory 
  Rozwiązanie Cygna Labs Entitlement and Security for Active Directory (ESAD) pomaga w zbieraniu i raportowaniu uprawnień AD oraz członkostwa w grupach. Narzędzie to pomaga w weryfikacji odpowiednich uprawnień, zapewniając odwołanie uprawnień, gdy jest to konieczne, i zrozumieniu wpływu skompromitowanych kont.

Rozwiązanie ESAD pozwala na:

 • Sprawdzanie odpowiednich uprawnień 
  Weryfikuje, czy uprawnienia użytkowników są zgodne z ich rolami.
 • Zarządzanie zmianami w uprawnieniach 
  Zapewnia, że uprawnienia są cofane przy zmianie ról lub opuszczaniu organizacji.
 • Ocena ryzyka kompromitacji 
  Umożliwia ocenę zakresu wpływu kompromitacji użytkownika lub grupy.
 • Analiza członkostwa w grupach 
  Prezentuje bezpośrednie i zagnieżdżone członkostwo w grupach na bazie danych aktualnych lub historycznych.
 • Identyfikacja uprawnień wysokiego ryzyka 
  Umożliwia identyfikację uprawnień, które mogą stanowić zagrożenie, jak modyfikacja kontrolerów domeny lub przeprowadzenie ataku DCSync.
 • Szczegółowy podgląd uprawnień 
  Prezentuje uprawnienia w prosty sposób lub umożliwia szczegółowe ich przeglądanie, wskazując rzeczywiste skuteczne uprawnienia obiektów AD.

Zarządzanie tożsamością i dostępem

Systemy IAM i IAG, skoncentrowane na dostarczaniu, łączeniu i kontrolowaniu dostępu do tożsamości, są tylko pierwszym krokiem w zarządzaniu tożsamościami i dostępem. Wymagają one uzupełnienia o wieloaspektowe podejście do pełnej ochrony tożsamości​​.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo tożsamości i wzmocnienie AD są niezbędne dla ochrony organizacji w cyfrowym świecie. Cygna Labs skutecznie łączy teorię z praktyką, oferując wgląd w najlepsze praktyki i techniki zabezpieczenia tożsamości cyfrowej oraz infrastruktury AD.

Źródło:
https://cygnalabs.com/en/identity-security-why-its-essential/
https://cygnalabs.com/en/identity-security-active-directory-hardening-and-identity-hygiene/