Cyberzagrożenia w Polsce: Najbardziej narażone branże i sektory

Cyberzagrożenia w Polsce: Najbardziej narażone branże i sektory

W naszym zespole stale zwracamy uwagę na branże, które wymagają wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz staramy się zaproponować odpowiednie narzędzia. W ostatnich latach, wraz ze wzrostem zależności od technologii cyfrowych, Polska, podobnie jak inne kraje, stała się świadkiem nasilających się ataków cybernetycznych.  W Polsce 58% firm odnotowało przynajmniej jeden incydent polegający na naruszeniu bezpieczeństwa.1 Cyberprzestępcy ciągle modyfikują swoje metody, aby wykorzystać słabości w zabezpieczeniach, co stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo danych i infrastruktury krytycznej. Niniejszy artykuł przybliża branże i sektory, które według ekspertów są najbardziej narażone na ataki cybernetyczne w Polsce.

  1. Sektor finansowy: Banki i instytucje finansowe zawsze były atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców. Ze względu na ogromne ilości przetwarzanych danych finansowych i osobowych, sektor ten pozostaje w szczególnym niebezpieczeństwie. Ataki typu phishing, malware, a także zaawansowane metody jak ataki na łańcuch dostaw, są coraz częstsze. Najczęściej podszywano się pod takie firmy i projekty, jak: PKN Orlen S.A., Tesla Inc, Baltic Pipe, PGNiG S.A.2
  2. Ochrona zdrowia: Pandemia COVID-19 uwypukliła znaczenie cyferyzacji w ochronie zdrowia, ale również uwidoczniła jej słabości. Szpitale i inne placówki zdrowia są coraz częściej celem ataków ransomware, które mogą paraliżować działanie instytucji i zagrażać bezpieczeństwu pacjentów. Opieka zdrowotna jest najczęściej atakowanym sektorem z blisko 1800 atakami tygodniowo, a w ostatnich latach branża zanotowała wzrost liczby ataków o 74 proc. na świecie.3
  3. Energetyka i infrastruktura krytyczna: Sektor energetyczny, w tym elektrownie, sieci dystrybucyjne i systemy kontroli, jest niezwykle ważny dla bezpieczeństwa narodowego. Cyberataki mogą mieć tutaj nie tylko ekonomiczne, ale i katastrofalne społeczne skutki.
  4. Edukacja i badania: Uniwersytety i ośrodki badawcze, ze względu na swoje zasoby wiedzy i innowacji, stają się celami dla cyberprzestępców. Kradzież danych badawczych i własności intelektualnej jest poważnym zagrożeniem.
  5. E-commerce i handel detaliczny: Wzrost handlu online wiąże się z większym ryzykiem ataków skierowanych na systemy płatności, dane klientów i łańcuchy dostaw.
  6. Administracja publiczna i rząd: Instytucje rządowe, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym, przechowują wrażliwe informacje i są odpowiedzialne za świadczenie kluczowych usług publicznych. Ataki na te instytucje mogą mieć na celu kradzież danych, szpiegostwo lub destabilizację.

Podsumowując, cyberbezpieczeństwo staje się priorytetem dla wszystkich sektorów. Niezbędna jest ciągła edukacja, inwestycje w zaawansowane technologie ochrony oraz współpraca międzynarodowa i międzysektorowa w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. Wspólne działania mogą zwiększyć odporność na cyberataki i chronić kluczowe zasoby wielu polskich firm.

Chcesz zabezpieczyć swoją firmę? Skontaktuj się z nami! Wypełnij formularz kontaktowy lub przejdź na stronę KONTAKT.

Źródła:
„Barometr cyberbezpieczeństwa. Detekcja i reakcja na zagrożenia w czasie podwyższonego alertu”, luty 2023, dostęp na stronie: kpmg.pl
2 „CYBERZAGROŻENIA W SEKTORZE FINANSOWYM 2022” CSIRT KNF, dostęp na stronie: cebrf.knf.gov.pl
3 https://blog.checkpoint.com/2023/01/05/38-increase-in-2022-global-cyberattacks/