Rozwiązanie marki Cyolo – prosty i bezpieczny dostęp oparty o tożsamość

Rozwiązanie marki Cyolo – prosty i bezpieczny dostęp oparty o tożsamość

Dawid Kaźmierski

Podstawą nowoczesnych organizacji są skomplikowane rozwiązania oparte o ludzi, dane, urządzenia i sieci. Sieci nie są tylko wewnętrznymi bytami, skorelowane są z zasobami chmurowymi wykorzystującymi Internet, jako medium transmisji danych.

Zabezpieczenie organizacji i jej danych za pomocą klasycznych narzędzi, wymaga od działu IT i bezpieczeństwa dużych nakładów pracy. Aby sprostać obecnym wymaganiom pracy chmurowej czy hybrydowej, potrzebne są zmiany podejścia do aspektów bezpieczeństwa.

Właściwymi metodologiami do tych zagadnień jest dynamiczne i adaptacyjne podejście oparte na prawidłowym zarzadzaniu tożsamością oraz zerowym zaufaniu, stosując zasadę tzw. zero trust. Wielu ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa uznaje takie podejście za najbezpieczniejsze. Nasuwa się pytanie jakie rozwiązania spełniają tę zasadę i założenia. Odpowiedź jest oczywista – rozwiązanie marki Cyolo.

Czym jest rozwiązanie CYOLO? 

Jest to narzędzie klasy Zero Trust 2.0., które zapewnia dostęp do zasobów sieciowych z pełną kontrolą ruchu w organizacji. Pozwala ono wskazać docelowe miejsce połączenia użytkownika takie jak serwer, zasób, bez konieczności dostępu do całej sieci jak to ma miejsce w rozwiązaniach opartych o VPN.

Cyolo w porównaniu do klasycznych rozwiązań VPN, różni się:
szyfrowanym połączeniem,
dostępem do aplikacji, a nie do sieci,
zerowym zaufaniem dla dostawcy usługi,
łatwością audytowania,
prostą integracją w już istniejących środowiskach,
skalowalnością w chmurze,
zarządzaniem dostępem opartym o tożsamość,
możliwością zarządzania dostępem z użyciem rozwiązań MFA,
nagrywaniem sesji.

Korzyści związane z wdrożeniem CYOLO w organizacji:
zapewnienie ciągłości działania biznesu,
zapewnienie łatwego i bezpiecznego dostępu,
ułatwienie łączności między organizacjami,
optymalizacja procesów IT.

Rozwiązanie Cyolo poleca się każdej organizacji, która chce ułatwić i zabezpieczyć zewnętrzny dostęp do swoich zasobów firmowych oraz poprawić dostęp z użyciem rozwiązań MFA i SSO. Integracja z systemami takimi jak AD czy OKTA, dla organizacji, które cenią sobie łatwość użycia produktu przez ich pracowników lub chcą poprawić te cele.

Wśród klientów Cyolo znajdują się światowe organizacje takie jak m.in. BIP Group, Rapac Energy.  W 2022 rok spółka została wymieniona przez Gartnera jako jeden z liczących się producentów rozwiązań ZTNA. Śmiało można powiedzieć, że rozwiązanie Cyolo to przyszłość w dziedzinie bezpieczeństwa i zarzadzania dostępem.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozwiązania Cyolo?
Zapraszamy na webinarium już 25 listopada 2022 na godzinę 11:00.
Zapisz się >