VMware AirWatch zmienia wsparcie usługi integracji z Google Play Store.

15 grudnia 2018 roku to data końca ogólnego wsparcia dla integracji AirWatcha z Google Play Store.

 

Co to oznacza ?

Obecni klienci korzystający z usługi integracji ze sklepem Play do wyszukiwania i dodawania publicznych aplikacji systemu Android do konsoli AirWatch będą zachęcani do skonfigurowania Android for Work w celu oficjalnego wyszukiwania aplikacji w Play Store.

 

Dlaczego tak się dzieje ?

Dzięki Android for Work, Google wprowadził możliwość przeszukiwania Sklepu Play za pomocą elementu iframe. Wyszukiwanie przez iframe dostępne jest od wersji konsoli AirWatch 9.1.0. Zapewnia to najlepszą, najbardziej niezawodną możliwość dodawania publicznych aplikacji systemu Android do konsoli AirWatch.

 

Co to jest Android for Work?

Android for Work to zestaw interfejsów API wbudowanych w system operacyjny Android, który umożliwia programom EMM stosowanie zasadami i zarządzanie urządzeniami. Konfiguracja Android for Work w AirWatch Console jest wymagana, aby można możliwe było korzystanie z wyszukiwania aplikacji w sklepie z elementami iframe Play Store.

 

Nie chcesz zmieniać sposobu zarządzania swoimi urządzeniami i nie chcesz korzystać z Android for Work ale mimo to chcesz korzystać z nowej funkcji wyszukiwania w Play Store?

 

W AirWatch 9.2+ i kolejnych wersjach, organizacje mogą skonfigurować system Android for Work, ale nadal rejestrują swoje urządzenia przy użyciu Administratora urządzeń. Aby to zrobić, po skonfigurowaniu Android for Work w AirWatch Console, otwórz zakładkę “Ograniczenia rejestrowania” na stronie ustawień Android for Work i wybierz “Nie korzystaj z Android for Work”. Pozwala to na korzystanie z funkcji wyszukiwania w sklepie Play Store w trybie iframe przy zachowaniu istniejących przepływów pracy zarządzania urządzeniem.

 

Czy występują dodatkowe wymagania dotyczące sieci dla wyszukiwania w sklepie Play Store w trybie iframe?

Tak, ponieważ element iframe używany do wyszukiwania w Sklepie Play działa w przeglądarce, z której korzysta administrator, aby uzyskać dostęp do konsoli AirWatch, laptop / komputer administratora musi mieć możliwość dotarcia do sklepu Managed Play (https://play.google.com/work).

 

Więcej informacji na temat Android for Work: kliknij tutaj

 

Ze względu na zmiany wprowadzone przez Google w interfejsie Google Play Store administratorzy AirWatch nie mogą już korzystać ze starszej wersji usługi integracja Play, aby dodawać nowe publiczne aplikacje systemu Android do swojej konsoli AirWatch. Alternatywną opcją dla administratorów jest dodawanie nowych publicznych aplikacji systemu Android do konsoli przy użyciu adresu URL Play Store. Jak to zrobić ?

 1. Przejdź do Apps & Books > Applications > Native > Public i kliknij Add Application.
 2. Ustaw Platform jako
 3. Ustaw Source jako Enter URL.
 4. Wpisz URL aplikacji z Google Play Store.Aby znaleźć URL aplikacji:
  • Otwórz w nowym oknie: https://play.google.com/store.
  • Znajdź wybraną aplikacje i kliknij aby otworzyć szczegóły.
  • Skopiuj URL ze strony Google Play Store.
 5. Zaznacz Next i kontynuuj.