Cygna Auditor

Chroń infrastrukturę IT z Cygna Auditor

Kompleksowa, zintegrowana platforma do audytu, alertów i raportowania, zapewniająca wgląd w infrastrukturę organizacji.

Cygna Auditor firmy Cygna Labs to nie tylko audyt środowiska AD, Azure, MS365 czy VMware, ale również potężne narzędzie do przywracania i blokowania zmian w Active Directory.  

Cygna Auditor to kompleksowa platforma analityczna, która umożliwia przeprowadzenie audytu oraz wdrożenie mechanizmów ciągłego monitoringu środowisk Active Directory, Azure, Microsoft 365, VMware oraz AWS. Rozwiązanie pozwala również na zablokowanie zmian i przywracanie stanu sprzed ich wprowadzenia, poprzez automatyczną i natychmiastową reakcję na niepożądane modyfikacje wprowadzane w chronionych środowiskach. Cygna Auditor zapewnia pełen wgląd w aktualny stan audytowanych środowisk, dostarczając informacje wspomagające podejmowanie decyzji i tym samym skracając czas reakcji na incydenty.

Obejrzyj nagranie z webinara

Jakie Cygna daje możliwości?

dashboards

Globalne raportowanie

Udoskonalona konsola webowa, która umożliwia przeglądanie i łączenie informacji audytowychsystemów on-premise i chmurowych na jednym ekranie.

alert

Audyt i alerty

Natychmiastowe wiedza o tym, kiedy następuje niechciana zmiana i kto ją wprowadził.

rollback

Cofanie zmian

Zmniejsza ryzyko związane z przestojami, cofając wszelkie niechciane zmiany lub przywracając dane do określonego momentu w czasie.

protect

Ochrona

Przede wszystkim blokowanie zmian w krytycznych obiektach AD. 

compliance

Audyty zgodności

Zminimalizuj swój czas i wysiłek, aby tworzyć raporty zgodności z przepisami dla audytorów dzięki bibliotece wstępnie zdefiniowanych raportów.

web-console

Konsola internetowa

Nowoczesna konsola webowa HTML 5 pozwala na zarządzanie dowolnym urządzeniem w dowolnym miejscu. Z łatwością uzyskasz szybki przegląd całego środowiska lub zagłębisz się w szczegóły, aby podjąć świadome decyzje.

rbac

Delegacja RBAC

Uzyskaj pełną kontrolę nad uprawnieniami i dostępem dzięki modelowi delegowania kontroli dostępu opartemu na rolach. Organizacje mogą przypisywać użytkowników lub grupy do wbudowanych lub niestandardowych ról Cygna, aby zapewnić użytkownikom tylko uprawnienia potrzebne do wykonywania ich zadań. Scoping pozwala określić, gdzie te uprawnienia mają zastosowanie.

Korzyści

  • Orkiestracja bezpieczeństwa IT z danymi w jego centrum
  • Identyfikacja i klasyfikacja poufnych informacji z najwyższą precyzją.
  • Zmniejszenie ekspozycji i wykrywanie zagrożeń na czas, aby uniknąć naruszeń danych.
  • Osiągnięcie i utrzymanie zgodności wewnętrznych i zewnętrznych (GDPR, ISO 27001, PCI, itp.).

Moduły

Modyły Cygna Auditor