BeyondTrust vs Webowe narzędzia do wideokonferencji

Dziś wybór właściwego rozwiązania jest bardziej krytyczny niż kiedykolwiek wcześniej.

Działy helpdesk stają w obliczu pracy w coraz bardziej złożonym środowisku, które wymaga systemu wsparcia zdalnego z dużymi możliwościami skalowania oraz dostosowania do nowych potrzeb przy jednoczesnym spełnieniu rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa. Wybór odpowiedniego oprogramowania do wsparcia zdalnego  ma zasadnicze znaczenie dla wydajności i bezpieczeństwa pracy działu helpdesk.

 

Czy korzystasz z odpowiedniego rozwiązania do zdalnej pomocy technicznej?

Wraz z rozwojem pracy zdalnej i podejścia „Bring Your Own Device” (BYOD) topologia rozmieszczenia pracowników staje się ekstremalnie rozproszona geograficznie, a same czynności związane z zarządzaniem urządzeniami końcowymi bardziej złożone. Firmy prowadzą więcej procesów zdalnie, od spotkań online po obsługę klienta. Wiele firm próbuje użyć istniejących narzędzi do spotkań online do zadań związanych ze wsparciem zdalnym użytkowników. Chociaż początkowo takie podejście może zmniejszyć nakłady inwestycyjne, to użytkowanie przez dział help desk nieefektywnego narzędzia zwykle prowadzi w dłuższej perspektywie czasu do wzrostu kosztów oraz pogorszenia produktywności działu obsługi technicznej.

 

W poniższej tabeli znajdziecie porównanie obu rozwiązań pod kątem bezpieczeństwa, magazynowania haseł, integracji, funkcjonalności, zgodności oraz wdrożenia.

BeyondTrust

Web Conferencing

 

Bezpieczeństwo

 • SaaS z jedną dzierżawą – Dane różnych firm nigdy nie są mieszane – każda ma swoją instancję oprogramowania
 • Natywny 2FA zwiększa bezpieczeństwo zdalnego dostępu poprzez wymaganie drugiego składnika do zalogowania
 • Dane zarejestrowanych sesji są dostępne na appliancie w nieedytowalnym formacie do 90 dni. Po tym okresie nagrania można przenieść do zewnętrznej bazy danych w celu dalszego przechowywania
 • Wszyscy klienci korzystają z jednej instancji oprogramowania
 • Obszerna historia zhakowanych kont i problemów bezpieczeństwa z powodu braku koncentracji na funkcjach bezpieczeństwa
 • Problemy z polityką prywatności, przekazywaniem danych osobowych użytkowników i polityką szyfrowania.
 • Niedociągnięcia w zakresie bezpieczeństwa mogą prowadzić do rejestrowania sesji oraz przechwytywania czatów przez nieuprawnione osoby bez wiedzy uczestników sesji
 • Brak możliwości konfiguracji i granulacji uprawnień

Magazyn haseł

 • Remote Support posiada zintegrowany magazyn haseł, umożliwiający serwisantom bezpieczne przechowywanie, udostępnianie i śledzenie użycia poświadczeń do kont uprzywilejowanych
 • Brak integracji z magazynami haseł, brak możliwości rotacji haseł

Integracje

 • Remote Support integruje się z większą liczbą rozwiązań firm trzecich niż jakikolwiek inne konkurencyjne oprogramowanie, zwiększając zwrot z inwestycji w systemy IT jednocześnie maksymalizując ich możliwości
 • Znacznie mniejszy wybór dostępnych integracji oznacza ryzyko nieefektywności, powielania funkcji i braku synergii w istniejącym środowisku

Funkcjonalność

 • BeyondTrust ma najbardziej wszechstronny zestaw funkcji, takich jak udostępnianie ekranu, czat, współpraca między serwisantami umożliwiająca konsolidację w jednym rozwiązaniu wielu narzędzi przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka naruszeń bezpieczeństwa
 • Możliwość tworzenia wielopoziomowego działu wsparcia z inteligentnym przydzielaniem zgłoszeń łącznie z funkcjami współpracy między serwisantami  umożliwiają działom help desk wdrażanie kolejek dla zgłoszeń przychodzących oraz przekierowywanie użytkowników końcowych do serwisantów o odpowiednich kompetencjach
 • Brak możliwości „przejęcia kontroli” w trybie transparentnym dla użytkownika końcowego lub odbiorców
 • Brak narzędzi wpierających „troubleshooting” maszyny użytkownika końcowego
 • Brak wsparcia dla wielopoziomowego działu help desk
 • Brak funkcji współpracy między serwisantami oraz bezproblemowej eskalacji zgłoszeń do następnej linii wsparcia
 • Nie wszystkie narzędzia umożliwiają udostępnianie plików, a niektóre mają ograniczenie rozmiaru
 • Brak narzędzi dedykowanych do obsługi wiersza poleceń (command shell), restartu maszyny z ponownym podłączeniem do sesji, często proces uzyskiwania zdalnej kontroli jest nieefektywny

Zgodność

 • Remote Support jest jedynym rozwiązaniem do wsparcia zdalnego, które spełnia rygorystyczne wymagania Federal Information Processing Standard Publication (FIPS) 140-2 Level 2
 • Brak zgodności z FIPS

Wdrożenie

 • BeyondTrust jest jedynym dostawcą systemu pomocy zdalnej, który oferuje usługi w chmurze, SaaS oraz wdrożenia „on-premise”, z różnymi opcjami licencjonowania
 • Brak opcji „on-premise”
Źródło: https://www.beyondtrust.com/resources/comparisons/web-conferencing-tools