Usługi w obszarze UEM/MDM

Nasza oferta usług w obszarze zarządzania środowiskiem użytkowników (UEM, MDM, EMM) to kompleksowe podejście, obejmujące audyt, konfigurację i utrzymanie. Dzięki naszemu doświadczeniu i ekspertyzie w obszarze zarządzania urządzeniami mobilnymi, dostosujemy nasze usługi do specyficznych potrzeb Twojej organizacji, zapewniając najwyższą jakość i efektywność.

Audyt środowisk zarządzania urządzeniami końcowymi

Nasza usługa audytu środowisk zarządzania urządzeniami końcowymi dostarcza wszechstronną analizę i ocenę Twojego środowiska. Dzięki temu, możesz mieć pewność, że Twoje środowisko działa sprawnie i zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi.

Kluczowe elementy audytu to:

  1. Analiza konfiguracji rozwiązań UEM, MDM i EMM: Dokładna analiza ustawień, konfiguracji i polityk zarządzania endpointami.
  2. Bezpieczeństwo i polityki uprawnień: Ocena polityk bezpieczeństwa, zabezpieczeń mobilnych oraz kontroli dostępu.
  3. Ocena procesów wdrożeniowych: Badanie procesów instalacji, konfiguracji i zarządzania aplikacjami na urządzeniach końcowych.
  4. Analiza integracji i kompatybilności: Ocena integracji rozwiązań z istniejącą infrastrukturą IT oraz kompatybilności z różnymi platformami.
  5. Badanie zarządzania zdalnego: Analiza możliwości zdalnego zarządzania urządzeniami oraz dostępu do zasobów firmy.

Konfiguracja rozwiązań do zarządzania urządzeniami końcowymi

Nasza usługa konfiguracji oferuje wsparcie w projektowaniu, wdrażaniu oraz dostosowywaniu rozwiązań UEM, MDM i EMM do specyficznych potrzeb Twojej organizacji.

Elementy kluczowe to:

  1. Projektowanie polityk uprawnień: Tworzenie spersonalizowanych polityk zarządzania urządzeniami, uwzględniających wymagania bezpieczeństwa.
  2. Konfiguracja profili użytkownika: Dostosowanie profili użytkowników do potrzeb aplikacji i dostępu do danych.
  3. Integracja zewnętrznych rozwiązań: Wdrażanie rozwiązań umożliwiających integrację z chmurą, systemami e-mail oraz aplikacjami firm trzecich.
  4. Szkolenie i wsparcie: Dostarczanie szkoleń dla zespołu, aby umożliwić im efektywne zarządzanie rozwiązaniami UEM, MDM i EMM po wdrożeniu.

Utrzymanie rozwiązań do zarządzania urządzeniami końcowymi

Nasza usługa utrzymaniowa zapewnia ciągłą opiekę nad infrastrukturą UEM, MDM i EMM, zapewniając jej stabilność, bezpieczeństwo i wydajność.

Elementy kluczowe to:

  1. Monitorowanie wydajności i zabezpieczeń: Ciągłe monitorowanie stanu rozwiązań zarządzania endpointami oraz reakcja na potencjalne zagrożenia.
  2. Rozwiązywanie problemów: Natychmiastowa reakcja na wszelkie występujące problemy, takie jak konfiguracja błędów lub problemy z autoryzacją.
  3. Patching i aktualizacje: Regularne wdrażanie aktualizacji i łatek, aby zapewnić ochronę przed najnowszymi zagrożeniami.
  4. Raportowanie i analiza zdarzeń: Generowanie raportów zdarzeń w celu monitorowania aktywności oraz identyfikowania trendów.
  5. Synchronizacja i backup konfiguracji: Zapewnienie regularnych kopii konfiguracji oraz gotowości do szybkiego odtwarzania w przypadku awarii lub utraty danych.

Zapytaj o ofertę