Usługi w środowiskach serwerowych

Nasza oferta usług skoncentrowanych wokół środowisk serwerowych Windows, Linux i Unix to wszechstronne podejście, które obejmuje audyt, konfigurację i utrzymanie. Dzięki naszej ekspertyzie i doświadczeniu w obszarze różnorodnych platform serwerowych, możemy dostosować nasze usługi do specyficznych potrzeb Twojej organizacji, zapewniając najwyższą jakość i efektywność.

Audyt środowisk serwerowych

Nasza usługa audytu środowisk serwerowych oferuje dogłębną analizę i ocenę infrastruktury opartej na systemach Windows, Linux i Unix. To kompleksowe rozwiązanie pozwala upewnić się, że Twoje środowisko działa wydajnie i zgodnie z najlepszymi standardami branżowymi.

Kluczowe elementy audytu obejmują:

 1. Analiza architektury: Dokładna analiza konfiguracji, w tym role serwerów i relacje między nimi.
 2. Bezpieczeństwo i zabezpieczenia: Ocena polityk bezpieczeństwa, uprawnień, dostępu i innych mechanizmów zabezpieczających.
 3. Wydajność i optymalizacja: Monitorowanie obciążenia serwerów, identyfikacja obszarów wymagających optymalizacji oraz zalecenia dotyczące poprawy wydajności.
 4. Zarządzanie kontami i uprawnieniami: Analiza i optymalizacja struktury kont użytkowników, grup oraz przydzielanych im uprawnień.
 5. Analiza dzienników zdarzeń: Badanie i ocena dzienników zdarzeń w poszukiwaniu nieprawidłowości, prób nieautoryzowanego dostępu oraz innych potencjalnych zagrożeń.

Konfiguracja środowisk serwerowych

Nasza usługa konfiguracji obejmuje projektowanie, wdrażanie oraz dostosowywanie środowisk Windows, Linux i Unix, tak aby idealnie spełniały wymagania Twojej organizacji.

Elementy kluczowe to:

 1. Projektowanie architektury: Tworzenie optymalnej konfiguracji, uwzględniającej zarówno serwery Windows, jak i systemy Unix/Linux.
 2. Konfiguracja polityk bezpieczeństwa: Ustawianie i dostosowywanie polityk bezpieczeństwa, uwzględniających specyfikę każdego środowiska.
 3. Integracja zewnętrznych rozwiązań: Wdrażanie rozwiązań, które umożliwiają integrację z aplikacjami zewnętrznymi oraz chmurą.
 4. Migracja i konsolidacja: Wsparcie w procesach migracji i konsolidacji istniejących infrastruktur serwerowych.
 5. Szkolenie i wsparcie techniczne: Dostarczanie szkoleń dla zespołu, aby umożliwić im efektywne zarządzanie środowiskiem serwerowym po wdrożeniu.

Utrzymanie środowisk serwerowych

Nasza usługa utrzymaniowa zapewnia ciągłą opiekę nad infrastrukturą, aby zapewnić jej stabilność, bezpieczeństwo i wydajność.

Elementy kluczowe to:

 1. Monitorowanie wydajności i zabezpieczeń: Ciągłe śledzenie stanu serwerów oraz reagowanie na potencjalne zagrożenia.
 2. Rozwiązywanie problemów: Natychmiastowa reakcja na wszelkie problemy, takie jak awarie serwera, problemy z autoryzacją itp.
 3. Patching i aktualizacje: Regularne wdrażanie aktualizacji i łatek, aby zabezpieczyć infrastrukturę przed najnowszymi zagrożeniami.
 4. Raportowanie i analiza zdarzeń: Generowanie raportów zdarzeń w celu monitorowania aktywności oraz identyfikowania trendów.
 5. Backup i odtwarzanie: Zapewnienie regularnych kopii zapasowych oraz gotowości do szybkiego odtwarzania w przypadku awarii lub utraty danych.

Zapytaj o ofertę